Retningslinjer

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for arealanvendelsen i kommunen - både vedrørende byformål og det åbne land. Retningslinjerne skal afspejle de overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen, der fremgår af gældende planstrategi og hovedstruktur.

Kommuneplanens retningslinjer indeholder konkrete bindende bestemmelser for en række planlovsbestemte temaer samt temaer udvalgt af Jammerbugt Kommune. Retningslinjerne er bindende for kommunalbestyrelsen, som skal virke for kommuneplanens gennemførelse, og de er et udtryk for den interesseafvejning, som kommunalbestyrelsen har foretaget for de udvalgte temaer.

I menuen til venstre findes retningslinjerne for Jammerbugt Kommune. Til retningslinjerne er der knyttet en redegørelse samt i mange tilfælde et kort. 
I retningslinjernes redegørelse forklares retningslinjerne nærmere og evt. hvordan, de vil blive administreret. Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.