1.2.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper

Statisk kort

1.2.5 Områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper

Der kan planlægges for detailhandel i form af butikker med særligt pladskrævende varegrupper inden for de på kortet angivne afgrænsninger af områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Der er udlagt et område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Aabybro, Fjerritslev, Kollerup, Pandrup, Brovst, Halvrimmen og Kaas.

Af skema 1.1 fremgår den samlede arealramme til detailhandel og de maksimale butiksstørrelser for hvert område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.