2.4.8 Offentlighedens adgang

Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes, forbedres og udbygges. Adgang til kysten skal sikres med størst mulig tilgængelighed for alle.

Planlægning og administration inden for kystnærhedszonen skal sikre, at offentlighedens adgang til og langs kysten opretholdes og gerne forbedres. Det skal ske på et landskabeligt og naturmæssigt bæredygtigt grundlag og om nødvendigt i sammenhæng med en indsats for at forbedre og udbygge naturområderne.

Alle kyster er som udgangspunkt offentlige, men det er ikke alle steder, hvor man har ret til at gøre ophold.