5.6.7 Kollektiv trafik

De kollektive trafikkorridorer og hovednettet skal i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab styrkes for at flere får lettere adgang til kollektiv trafik. Det skal sikres, at der er god forbindelse mellem landområderne og hovednettet.

Byroller er væsentligt for strukturen i det kollektive trafiksystem. Aalborg, de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune samt Hjørring og Thisted skal således indgå som større knudepunkter i busrutenettet. Forbindelserne mellem byer bør betjenes med kollektiv bustrafik, så regionalruterne skaber forbindelser af regional interesse, mens lokalruterne skaber forbindelse af lokal interesse.