1.2.1 Detailhandelsstruktur

Statisk kort

1.2.1 Detailhandelsstruktur

For hvert centerområde er der fastlagt en arealramme. Arealrammen angiver det maksimalt tilladte bruttoetageareal til detailhandel i centerområdet. Areal-rammerne fremgår af skema 1.1.
For hvert centerområde fastlægges desuden et maksimalt bruttoetageareal pr. butik for hhv. dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper. De maksimale butiksstørrelser fremgår af skema 1.1.

Kommuneplanen fastlægger centerområder i form af bymidter, lokalcentre, ét område til en enkeltstående butik, områder til butikker med særligt plads-krævende varegrupper og ét aflastningsområde. I centerområderne kan der planlægges for detailhandel. Centerområdernes geografiske afgrænsninger fremgår af kortet.

SKEMA 1.1 - CENTEROMRÅDER, M²

By

Centerområdetype

Arealramme

Maksimal butiksstørrelse, dagligvarer

Maksimal butiksstørrelse, udvalgsvarer

Maksimal butiksstørrelse, SPV

Aabybro

Bymidte

 15.850

5.000

6.000

6.000

Aabybro

Aflastningsområde

11.000

172

4.000

4.000

Aabybro

Område til butikker med SPV

10.000

-

-

10.000

Blokhus

Bymidte

5.300

5.000

5.300

5.300

Brovst

Bymidte

12.000

5.000

6.000

6.000

Brovst

Område til butikker med SPV

6.000

-

-

6.000

Fjerritslev

Bymidte

13.000

5.000

6.000

6.000

Fjerritslev NØ

Område til butikker med SPV

5.000

-

5.000

5.000

Fjerritslev SV

Område til butikker med SPV

23.000

-

-

15.000

Pandrup

Bymidte

9.000

5.000

6.000

6.000

Pandrup

Område til butikker med SPV

11.000

-

-

11.000

Biersted

Bymidte

1.500

1.500

1.500

1.500

Birkelse

Bymidte

1.400

1.400

1.400

1.400

Halvrimmen

Bymidte

1.650

1.650

1.650

1.650

Halvrimmen

Område til butikker med SPV

1.600

-

-

1.600

Hune

Bymidte

17.800

5.000

6.000

6.000

Ingstrup

Bymidte

1.500

1.500

1.500

1.500

Kaas

Bymidte

4.600

4.600

4.600

4.600

Kaas

Område til butikker med SPV

5.000

-

-

5.000

Moseby

Bymidte

1.400

1.400

1.400

1.400

Nørhalne

Bymidte

1.400

1.400

1.400

1.400

Saltum

Bymidte

5.000

5.000

5.000

5.000

Skovsgård

Bymidte

1.600

1.600

1.600

1.600

Tranum

Lokalcenter

1.200 til dagligvarer og 2.000 m² til udvalgsvarer inden for en samlet arealramme på 3.000

1.200

2.000

2.000

Vester Hjermitslev

 Lokalcenter

1.200

1.200

1.200

1.200

Hjortdal

 Lokalcenter

2.000

1.200

2.000

2.000

Hjortdal

Område til enkeltstående butik

1.000

1.000

1.000

1.000

Vester Thorup

 Lokalcenter

1.000 til dagligvarer og 2.000 til udvalgsvarer inden for en samlet arealramme på 3.000

1.000

2.000

2.000

Thorup Strand

 Lokalcenter

500

200

200

200