Redegørelse

Planstrategi19 omfatter Kommunalbestyrelsens beslutning om, at kommuneplanen revideres i sin helhed. Gennem en fuld revision af Helhedsplan17 udarbejdes den nye Kommuneplan21 som en fysisk kommuneplan, og ikke som en helhedsplan som de tidligere år. Der er fortsat fokus på, at kommuneplanen bliver til i en helhedsorienteret, tværfaglig proces.

Jammerbugt Kommune har udover Planstrategi og Kommuneplan også via en offentlig debat fået udarbejdet et Handlingskatalog i 2021, og denne proces har ligeledes fungeret som foroffentlighed til Kommuneplan21.

I revisionen skal Kommuneplan21 samle op på og indarbejde væsentlige elementer fra allerede vedtagne strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysisk planlægning. Kommuneplanen skal på den måde medvirke til at forenkle grundlaget for administration inden for den fysiske planlægning til fordel for virksomheder, organisationer og borgere, der bor og virker i Jammerbugt Kommune.

Revision af kommuneplanen omfatter desuden en ajourføring i forhold til statslige interesser og ændret lovgivning, herunder nye krav og muligheder i planloven.

Link til planstrategi og handlingskatalog:

Link til Planstrategi19: Planstrategi19

Link til Handlinskatalog21: Handlingskatalog21

Dialogmateriale:

Opsamling på dialogmøde vedr. Planstrategi19

Hvidbog Planstrategi19

Hvidbog / Høringssvar til Handlingskatalog21