Kildepladser og indvinding

I Jammerbugt Kommune er der 43 almene vandværker og 1 kommunalt vandværk og indvindingen af drikkevand er fordelt over hele kommunens areal.  

Figuren viser hvor meget drikkevand der blev indvundet i 2019/20 på de forskellige kildepladser og hvor stor indvindingstilladelsen er. Indvindingen for hvert vandværk er vist med blå søjler og den tilladte mængde med orange søjler.

På figuren nedenfor ses kildepladser og indvindingsoplande både indenfor og udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser i Jammerbugt Kommune.