5.4 Solenergianlæg

Solenergianlæg er en vigtig del af den grønne omstilling, og kan både omfatte større kommercielle anlæg og mindre private anlæg. Nedenfor er retningslinjerne for store solenergianlæg, som i denne sammenhæng er anlæg på over 5 ha.

Jammerbugt Kommune oplever en stadig stigende interesse for etablering af større solenergianlæg, som vil lægge beslag på større arealer i landzone. Arealer der også rummer væsentlige natur-, landskabs- og rekreative interesser.

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at anlæggene placeres hensigtsmæssigt og udformes under hensyntagen til omgivelserne samt for at sikre en ensartet administration af ansøgningerne om solenergianlæg.

Der udlægges ikke nye arealer til solenergianlæg i Kommuneplan21. Eventuelle nyudlæg vil blive behandlet som en temarevision i den kommende planperiode.