Vandforsyningsstruktur og indvinding

I skemaet ses en opgørelse over vandindvindingen i Jammerbugt kommune 2019:

Anlæg Tilladt indvindingsmængde (m3/år) Oppumpet vandmængde i 2019 (m3)
Kommunalt Vandværk 180.000  115.289
Private almene vandværker 4.550.200 3.404.716
Ialt 4.730.200 3.520.005
Markvanding 1.082.500 310.266
Erhverv 768.700 33.197
Totalt 6.581.400 3.863.468

Det er værd at bemærke, at den aktuelle indvinding er meget lavere end den tilladte. Mange af de private erhvervsindvindere har rigelige indvindingstilladelser, der ikke udnyttes hver år.  Vandforsyningsplanen for Jammerbugt Kommune har et initiativ om at nedskrive markvandingstilladelser til 10.000 m3/år for boringer der ikke længere anvendes, men som har en værdi for ejendommen. Når Vandforsyningsplanen revideres i 2022-23 er det hensigten at fastholde initiativet.

Statisk kort