1.1.12 Flexboliger

I landzonen kan der meddeles bindende forhåndssamtykke, personlige flexboligtilladelser og flexboligtilladelser, der følger boligen, ud fra en helhedsbetragtning, og såfremt andre interesser ikke taler imod det.

I kommunens større byer, byer, landsbyer og kystbyer ønsker kommunalbestyrelsen, at boliger anvendes som helårsboliger. Derfor kan der her kun meddeles personlige flexboligtilladelser ud fra en helhedsbetragtning, og såfremt andre interesser ikke taler imod det.

Flexboligordningen gælder ikke ved udlændingekøb, for lokalplanlagte helårsområder og landbrugsejendomme med bopælspligt.

En flexbolig er en bolig til helårsbeboelse, hvor Jammerbugt Kommune har givet samtykke til, at boligen kan anvendes som fritidsbolig.

En flexbolig bevarer sin status som helårsbolig og kan derfor frit benyttes til helårsbolig igen, selvom den igennem en årrække har været anvendt som fritidsbolig. Genoptagelse af helårsbeboelse kræver hverken byggetilladelse eller landzonetilladelse. Boligen bevarer dermed en høj grad af fleksibilitet både i forhold til anvendelse og i forhold til et senere salg.

I princippet kan alle boliger i byzone og landzone opnå en flexboligtilladelse. Dog kan boligen være omfattet af en lokalplan, der stiller krav om helårsbeboelse, der forhindrer anvendelse som flexbolig. Flexboligordningen gælder kun for helårsboliger og omfatter ikke sommerhusområder. Desuden gælder flexboligordningen ikke ved udlændingekøb og for landbrugsejendomme med bopælspligt.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at boliger i kommunens større byer, byer, landsbyer og kystbyer skal anvendes som helårsboliger. Derfor kan der her kun meddeles personlige flexboligtilladelser ud fra en helhedsbetragtning, og såfremt andre interesser ikke taler imod det.

Boligerne i de større byer, byer, landsbyer og kystbyer ønskes solgt/udlejet som helårsboliger, hvilket er begrundelsen for, at der som udgangspunkt ikke meddeles bindende forhåndssamtykke til flexboliger her. Eksisterende og fremtidige ejere kan som nævnt ovenfor søge om samtykke til en personlige flexboligtilladelse.

I landzonen er kommunalbestyrelsen indstillet på at meddele bindende forhåndssamtykke, personlige flexboligtilladelser og flexboligtilladelser, der følger boligen, ud fra en helhedsbetragtning, og såfremt andre interesser ikke taler imod det.