4.2.2 Ferie- og fritidsanlæg

Der kan kun planlægges for ferie- og fritidsanlæg:

  • I overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i Jammerbugt Kommunes turismepolitik.
  • I tilknytning til eksisterende bysamfund 
  • Udenfor de særligt værdifulde naturområder og bevaringsværdige landskaber

Jammerbugt Kommune vil gerne udvikle ferie- og fritidsmulighederne i kommunen. Nye ferie- og ferieanlæg placeres i overensstemmelse de sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som er beskrevet i Jammerbugt Kommunes turismestrategi. Det sikrer, at nye anlæg er med til at styrke det eksisterende by- eller turismemiljø i Jammerbugt Kommune. Retningslinjen sikre også, at der ikke sker en spredning af anlæg i det åbne land.

Ferie- og fritidsanlæg skal placeres ved eksisterende bysamfund både for at højne serviceniveauet i ferie- og fritidsområderne og for at støtte bysamfundene, eksempelvis ved at skabe et bedre kundeunderlag for de eksisterende dagligvarebutikker. Der opnås en bedre udnyttelse af eksisterende service, hvis også turisterne benytter de eksisterende forretninger i helårsbyerne. Især i de mindste byer kan en større omsætning i sommermånederne have betydning for opretholdelse af dagligvareforsyningen, mens de lidt større byer vil kunne få en mere sammensat og varieret service. Der må i udgangspunktet ikke indrettes butikker med dagligvarer i ferieområder. Dette er for ikke at svække det eksisterende dagligvarehandel i kommunen.

Der kan ikke planlægges for ferie- og fritidsanlæg inden for særligt værdifuldt natur, bevaringsværdigt landskab og de internationale naturbeskyttelsesområder. Der kan dog planlægges for mindre rekreative facilitere som stier, shelters og naturlegeplads inden for disse områder efter en konkret vurdering.

Ved planlægning af ferie- og fritidsanlæg skal der redegøres for påvirkninger af omgivelserne. Kommuneplanens øvrige retningslinjer skal overholdes, natur- landskab- og miljøhensyn kan medføre, at visse anlæg ikke kan etableres eller udvides.

Begrebet ferie- og fritidsanlæg dækker over:

Campingpladser, feriecentre, feriebyer, feriehoteller, kursuscentre, moteller, kroer og pensionater, vandrerhjem og fritidshavne.
Større aktivitetsanlæg som: golfbaner, travbaner, motorbaner, forlystelsesparker, vandlande, oplevelsescentre, dyreparker og minizoo.