Det åbne land

Natur og landområder udgør et væsentligt aktiv i Jammerbugt Kommune. Dels er det åbne land livsgrundlaget for jordbrugserhvervet, og dels er den varierede natur og landskab et yderst værdifuldt aktiv for kommunens borgere til fritid og rekreation. Samtidig skal naturen og landområdet give plads til store tekniske anlæg, veje, områder til råstofgravning og skovrejsning. Hensynet til bl.a. natur, landskab, kulturhistorie samt grundvand prioriteres højt, og en tilstrækkelig sikring af alle interesser kan til tider være vanskelig at fastholde.

Jammerbugt Kommune har et spændende og varierende landskab, der bærer præg af de geologiske processer, der har foregået, og dem der til stadighed foregår f.eks. kysterosion. Mange af kommunens landskaber har store naturkvaliteter.