1.2.3 Lokalcentre

Statisk kort

1.2.3 Lokalcentre

Der kan planlægges for detailhandel indenfor de på kortet angivne afgrænsninger af lokalcentre.

Der er udlagt et lokalcenter i Tranum, Thorup Strand, Vester Thorup og Hjortdal.

Af skema 1.1 fremgår den samlede arealramme til detailhandel og de maksimale butiksstørrelser for hvert enkelt lokalcenter.