27.C1 - Aabybro Bymidte

10246951

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  27.C1

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  140% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  4

 • Max. bygningshøjde

  14

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til bymidte, herunder boliger, butikker og liberale erhverv. Ved detailplanlægning af området skal det søges at der skabes en karré-effekt langs hovedstrøget.

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan indenfor området vist med blåt på nedenstående kort etableres byggeri i op til maksimalt 7 etager og maksimalt 25 meter. Ligeledes kan der indenfor områderne vist med grønt på nedenstående kort etableres byggeri i op til maksimalt 5 etager og maksimalt 17,5 meter.

 • Opholdsarealer

  Der skal på hver enkel ejendom være et ligeligt forhold mellem boligareal og udendørs opholdsarealer. Parkerings- og tilkørselsarealer regnes ikke som opholdsarealer.

 • Særlige bestemmelser

  Der må etableres detailhandel i form af dagligvarer, udvalgsvarer og SPV. Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m² for dagligvarer, 6.000 m² for udvalgsvarer og 6.000 m² for SPV.

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

  Åben-lav boligbebyggelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

  Etageboligbebyggelse

  Kontor- og serviceerhverv

  Let industri og håndværk

  Butikker

  Tekniske anlæg

27.C1 - Aabybro Bymidte

Generelle rammer Link