5.5.2 Kollektive energiproduktionsanlæg

Udvidelse af kollektive energiproduktionsanlæg eller arealudlæg til nye anlæg skal sikres i planlægningen.

For at sikre økonomi i nye fjernvarmeværker og kraftvarmeværker er det oftest afgørende for sådanne projekter, at de lokaliseres tæt på fjernvarmenettene, så lange transmissions­ledninger undgås. Lokalisering af anlæg alene ud fra energimæssige over­vejelser kan være i konflikt med planlægnings- og miljømæssige krav.