Høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 16. december 2021 Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport.

Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. september 2021 til og med den 29. oktober 2021. Der blev afholdt et borgermøde om forslaget den 28. september 2021 i Brovst Sport- og Kulturcenter.

I høringsfasen er der indkommet i alt 179 høringssvar, som kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse har taget stilling til. 

Nogle af høringssvarene har givet anledning til ændringer af planforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse. Overblik over ændringer fremgår også af den sammenfattende redegørelse til miljørapporten, som kan findes her: Sammenfattende redegørelse.