Høring

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. august 2021 at sende Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport til offentlig debat i perioden fra den 3. september 2021 til og med den 29. oktober 2021. Vedtagelse af Forslag til Kommuneplan21 med tilhørende miljørapport er bl.a. offentliggjort i ugeaviserne og på kommunes hjemmeside i uge 35.

I høringsfasen er det muligt at indsende spørgsmål og bemærkninger til Kommuneplan21 og miljørapporten på følgende måde:

- via mail til Kommuneplan@jammerbugt.dk 
- ved at udfylde formularen bag knappen "Giv din mening", som findes i boksen "forslag" nede i højre hjørne af siden
- eller med posten til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, mrk.: KP21

Efter høringens udløb vil kommunalbestyrelsen tage stilling til de indkomne bemærkninger.