Bymønster i forhold til OSD og indvindingsoplande

Cirka 14% af Jammerbugt Kommunes samlede areal ligger i OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser) og ca. 24 % ligger i område med drikkevandsinteresser. En stor del af OSD er ligeledes indvindingsoplande til almene vandværker, der leverer vand til drikkevandsforsyning i kommunen.

Størstedelen af OSD områderne i kommunen er også udpeget som nitratfølsommeområder.

I Jammerbugt Kommune ligger byerne spredt i både byzone og landzone. Byerne inddeles i hovedbyer og landsbyer.  Hovedbyerne er Fjerritslev, Brovst, Pandrup, Blokhus-Hune og Aabybro. I byer hvor der i fremtiden vil ske en byudvikling eller ændret arealanvendelse, vil der skulle tages hensyn til grundvandssikring, når områderne ligger i OSD.