5.2.2 Opstillingsmønstre

I parker med fem vindmøller eller derunder skal møllerne opstilles på én ret linje. I parker med mere end fem møller kan de opstilles i en bue, i parallelle rækker eller i grid. Møllerne skal fremstå med samme indbyrdes afstand.

Vindmøllerne skal af hensyn til påvirkningen af landskabet opstilles i et letopfatteligt geometrisk mønster.

Opstilling af vindmøller på en ret linje giver et harmonisk og letopfatteligt udtryk. Når der er flere vindmøller end fem er flere forskellige opstillingsmønstre mulige, såsom buer, parallelle rækker og grid.

En indbyrdes afstand mellem møllerne på 3 – 4 gange rotordiameteren virker harmonisk.