2.5.3 Område 3, Bygholm Vejle

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur- og friluftsinteresser.

Kun i ganske særlige tilfælde vil der kunne opføres byggeri og anlæg i området.

Landbruget skal ikke prioriteres i området. Der er tale om et område, som har meget store naturværdier. Området kan kun i ganske særlige tilfælde bebygges eller anvendes til jordbrugserhvervet, eksempelvis naturpleje som driftsform.

Enkelte mindre bygninger eller anlæg kan efter konkret vurdering godkendes.