3.2.2 Bevaringsværdige bygninger

Statisk kort

3.2.2 Bevaringsværdige bygninger

De udpegede bevaringsværdige bygninger skal sikres mod alle bygningsmæssige indgreb, der i væsentlig grad vil forringe bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, herunder nedrivning. Ændring af anvendelsen af historisk værdifulde bygninger og anlæg kan finde sted, hvis den tjener til anlæggenes bevarelse, respekterer de særlige kulturtræk og er i overensstemmelse med øvrig planlægning og lovgivning.

På listen "Bevaringsværdige bygninger i Jammerbugt Kommune" ses de bygninger, som gennem lokalplaner er sikret mod ændringer, der kan skade dem. Ydermere kan de bevaringsværdige bygninger søges frem i kortet til højre. Søg på adressen eller zoom i kortet, de bevaringsværdige bygninger vil fremgå og ved et klik på bygningen fås informationer om adresse.