Nyt i kommuneplan 2021

I Kommuneplan 2021 udlægges et nyt boligområde i Nørhalnes vestlige del. Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Nørhalne Vandværk, men ikke i BNBO (boringsnært beskyttelsesområde). I Aabybro udlægges 2 områder til boligområder. Et område vest for Thomasmindeparken og området ligger i  område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Det andet ligger i den østlige del af Aabybro ved Knøsgaard. Området har tidligere været planlagt til område for en omfartsvej, men ændres nu til boligområde. Det er kun den nordligste del der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Den sydligste del ligger i område med drikkevandsinteresser.

På Gjøl udvides et eksisterende erhvervsområde på Drøvten med 1 ha. Det skal anvendes til etablering af en kontor-/ servicevirksomhed med tilhørende lager. Erhvervsområdet ligger i indvindingsopland til Gjøl Private Vandværk og i området med særlige drikkevandsinteresser.