5.6.3 Overordnet vejstruktur

Statisk kort

5.6.3 Overordnet vejstruktur

Kommunens overordnede vejnet fremgår af kortet. Det overordnede vejnet er inddelt i statsveje og kommuneveje. Kommunevejene inddeles i fire klasser ud fra deres trafikale funktion.

Vejdirektoratet er vejmyndighed på statsveje. Kommunen er myndighed på øvrige veje i kommunen.

Det statslige vejnet i Jammerbugt Kommune består af ca. 80 km veje, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for, og det kommunale vejnet består af ca. 1050 km veje, som Jammerbugt Kommune er vejmyndighed for.


Det kommunale vejnet opdeles i fire vejklasser efter følgende retningslinjer:

Vejklasse 1:

 • Veje med regional betydning (rutenummererede veje)

Vejklasse 2:

 • Veje der forbinder kommunens byer
 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens byer
 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens industriområder
 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens havne
 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større strandnedkørsler
 • Veje der forbinder klasse 1 veje og kommunens større turistmål

Vejklasse 3:

 • Lokale forbindelsesveje i by og på landet, herunder større gennemgående grusveje
 • Lokale industriveje

Vejklasse 4:

 • Lokale veje i villa- og boligkvarterer
 • Mindre betydende grusveje