Plangrundlag for områder med særlige drikkevandsinteresser

Herunder får du et overblik over, hvor drikkevandsinteresserne i Jammerbugt befinder sig i forhold til byudviklingen i kommunen.