2.5.14 Område 14, Ryå

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur- og friluftsinteresser.

Kun i ganske særlige tilfælde vil der kunne opføres byggeri og anlæg i området.

Området er afgrænset som ådalen ved Ryå. Området er et smalt bælte, som er følsomt overfor klimaforandringer, og jordbrugserhvervet i området er derfor udfordret af risiko for oversvømmelse. Allerede i dag er store dele af arealerne periodisk oversvømmet. Dele af området er udpeget til potentielt vådområde. Der kan desuden ikke bygges i området, da det er lavt beliggende og omfattet af flere restriktioner, bl.a. åbeskyttelseslinje og beskyttet natur (§3). Området er i fremtiden svært at sikre som landbrugsområde.

Enkelte mindre bygninger eller anlæg kan efter konkret vurdering godkendes.