3.1 Kulturmiljøer

Kulturarven er på mange måder grundlaget for vores identitet og selvforståelse. Især den fysiske kulturarv har en stor rolle i forhold til at kende vores historie og dermed vores egen plads i historiefortællingen. Kulturarven kan skabe et særligt tilhørsforhold til det sted, vi bosætter os. Samtidigt bidrager kulturarven også til den samlede fortælling om Danmarkshistorien, der har udspillet sig det pågældende sted.