Referencer

Erhvervsstyrelsen (2018): Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen.

Erhvervsstyrelsen (2019): Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (2016): Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.

Jammerbugt Kommune (2017): Helhedsplan17, vedtaget d. 14. dec. 2017 og offentligt bekendtgjort d. 21 jan. 2018.

Jammerbugt Kommune (2019): Planstrategi'19 – Sammen mod 2030.

Jammerbugt Kommune (2021): Udkast til Kommuneplan21 for Jammerbugt Kommune.