5.6.5 Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision bør gennemføres ved nyanlæg og ombygning af veje samt ved etablering af nye vejtilslutninger.

Trafiksikkerhedsrevision kan anvendes på såvel små som store projekter og kan foretages på flere trin - fra planlægning til udført projekt. Ved alle nyanlæg eller større færdselsregulerende ombygninger af trafikveje og lokalveje bør trafiksikkerhedsrevision indarbejdes som fast rutine i planlægningen og projekteringen. Der skal sikres plads i projektbudgetterne til at indarbejde nødvendige trafiksikkerhedsmæssigt begrundede hensyn.

En trafiksikkerhedsrevision (TSR) udføres af en revisor, som har gennemført en særlig uddannelse, der er udviklet af Vejdirektoratet. På Vejsektorens hjemmeside findes en liste over trafiksikkerhedsrevisorer.