1.2.2 Bymidter

Statisk kort

1.2.2 Bymidter

Der kan planlægges for detailhandel indenfor de på kortet angivne afgrænsninger af bymidter.

Der er udlagt en bymidte i Aabybro, Pandrup, Brovst, Fjerritslev, Skovsgård, Halvrimmen, Birkelse, Biersted, Nørhalne, Kås, Moseby, Hune, Blokhus, Sal-tum, Ingstrup og Vester Hjermitslev. I nævnte byer kan der ikke planlægges for lokalcentre eller områder til enkeltstående dagligvarebutikker på over 300 m² udenfor de udpegede bymidter.

Af skema 1.1 fremgår den samlede arealramme til detailhandel og de maksimale butiksstørrelser for hver enkelt bymidte.