Bratskov Herregård

Magt og tro - herregård

Beskrivelse
Bratskov er en egnskendt hovedgård beliggende i den nordlige ende af Brovst By. Herregården har med park og bygningsanlæg en majestætisk fremtræden i bybilledet.

Hovedgården består af en hovedbygning med 2 sidefløje som har været benyttet til bl.a. værksted. Derudover er der omkring Bratskov en stor park, hvor der er offentlig adgang.

Fortælling
Bratskov er opført i 1500-tallet og var i den sene middelalder hovedsæde for en række landbrug. Af kort fra 1800-tallet ses det, at Brovst udelukkende var til stede omkring kirken i syd, hvorimod der ingen bebyggelse var at finde omkring Bratskov. Bebyggelsen som vi kender den i Brovst i dag tog først alvorligt fart da jernbanen kom i slutningen af 1890’erne. Driftsbygningerne lå hvor der i dag er bibliotek.

Bratskov er offentligt ejet og hovedgården benyttes bl.a. til civile vielser, kunstudstillinger og koncerter.

Status
Bratskov er velbevaret og i meget flot stand. Det gælder såvel bygninger, gårdsplads og parkanlæg.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til den stærke bygningsstruktur, den pigstensbelagte gårdsplads samt parkanlægget.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at indsigten til Bratskov holdes forholdsvis fri, således at der tyndes ud i beplantningen. Derudover er det vigtigt for opfattelsen af kulturmiljøet, som helhed, at der ikke bebygges inden for afgrænsningen, da det vil forringe oplevelsen af det unikke miljø.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Kulturmiljøets karakteristika kan med fordel trækkes over på sydsiden af vejen, således at der kommer en styrket forbindelse mellem kulturmiljøet og den omkringliggende stations- og arbejderby. Det kan eksempelvis gøres ved at lave beplantning og en bebyggelse som taler sammen med formsproget på Bratskov.

 

Hovedindgangen til Bratskov.

Hovedindgangen til Bratskov.

Kig ind gennem porten til en brostensbelagte gårdsplads.

Kig ind gennem porten til en brostensbelagte gårdsplads.

 

Udsigten over parken fra gårdspladsen.

Udsigten over parken fra gårdspladsen.

Den næsten symmetriske akse fra parken og op til hovedbygningen. Der ses på længerne at de har forskelligt udseende. Mod vejen (til venstre i billedet) er ydersiden pudset, hvorimod den bagerste længe står med bindingsværket synligt.

Den næsten symmetriske akse fra parken og op til hovedbygningen. Der ses på længerne at de har forskelligt udseende. Mod vejen (til venstre i billedet) er ydersiden pudset, hvorimod den bagerste længe står med bindingsværket synligt.

Kig op mod Bratskov fra parken. Et flot syn i solnedgang i december måned.

Kig op mod Bratskov fra parken. Et flot syn i solnedgang i december måned.