Retningslinjer

Her findes retningslinjerne for Jammerbugt Kommune. Til
retningslinjerne er der knyttet en redegørelse samt i mange
tilfælde et kort.

I retningslinjernes redegørelse forklares retningslinjerne nærmere
og evt. hvordan, de vil blive administreret. Et forhold kan godt
være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne
er bindende for kommunens planlægning og administration.

En del af retningslinjerne er revideret med denne Helhedsplan17.
Men den anden del som omhandler kulturmiljøer og temaer
indenfor kategorien "Det åbne land" vil blive revideret ved en
temarevision under titlen "Fremtidens landskaber" i perioden
2017-2021.