Kulturhistorie

Kulturarv er spor i landskabet, der afsættes ved menneskers aktiviteter både på landet og i byerne. Den fælles historie, som herved kan aflæses i landskab og i bebyggelser, har betydning for befolkningens tilknytning til Nordjylland og til Jammerbugt Kommune, og det tiltrækker samtidig turister. Der er en forpligtigelse til at sikre kulturhistorien for eftertiden.

Temaet "Kulturhistorie" vil blive revideret ved temarevision i planperioden 2017-2021 - under temaet "Fremtidens landskaber", og teksten i dette kapitel om "Kulturhistrie" og retningslinjerne er derfor ikke tilrettet.

Jammerbugt Kommune har gennem 2016-2017 deltaget i projektet "Screening af kulturmiljøer" som er udarbejdet af Aarkitektskolen i Aarhus. Se mere her "Screening af kulturmijøer", hvor rapporten om Jammerbugt Kommune findes. Dette arbejde vil indarbejdes i ovenstående revision i den kommende planperiode.