Rødhus Klit sommerhusområde

Fritidsmiljø - sommerhuse

Beskrivelse
Syd for Blokhus finder man, hvis man kigger godt efter, et meget unikt sommerhusområde. Sommerhusene er mørke, og ligger afskærmet i det småbakkede landskab bag første klitrække. Alle huse er opført i træ med græstørv på taget, og er dermed svære at få øje på i landskabet.

Området er særligt, da husene underlægger sig det landskab de er placeret i. Der er en fin respekt omkring det hedelandskab, som står flot og urørt hen mellem husene. Der er ikke skarpe skel mellem grundene, men en forståelse af naturen har førsteprioritet. I de tre markerede områder er det særlige, at husene er placeret ”i” klitterne, hvor husene i omkringliggende områder er placeret på kanten af klitformationerne. Det er netop placeringen oppe i klitternes gryder, der gør at husene ligger godt gemt.

Sommerhusbebyggelsen ved Rødhus har i det væsentlige været bestemt ud fra hensyntagen til de to dominerende klitformationer; en klit-”rimme”, som består af en gentagende række klitter fra havet og ind i land- og klit-”gryderne” i selve klitterne.
Bebyggelsen er enten placeret langs en klitrimme med udsigt mod syd ud over det flade, dyrkede land eller i en klitgryde. Ved beplantning og ved klitternes forløb vil det enkelte hus langs klitrimmen ligge isoleret fra de andre huse med udsigt mod syd.

Der er fra statens side udarbejdet særlige retningslinjer om husenes udformning og placering i landskabet.


Fortælling
Området er en del af det store område, som staten i 1942-1947 erhvervede kaldet Sandmosen. Enkelte områder heraf blev forbeholdt sommerhusbebyggelser og rekreation. Ved planlægningen af sommerhusbebyggelsernes placering i terrænet har der særligt været lagt vægt på at holde store sammenhængende områder fri for bebyggelse, således at man her kan opleve den typiske vestkystnatur med dens vekslen fra havet over klitområderne og plantagen ind til baglandets dyrkede marker.


Status
Husene i området er god stand, og står skarpt i forhold til ensartethed i materialevalg.

 

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier lægger sig op ad bygningernes udtryk og deres ydmyge beliggenhed i terrænet.


Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt, at husene ikke om- eller tilbygges væsentligt. Deres størrelse gør, at de er ydmyge overfor den natur de er placeret i, og det er værd at værne om. Derudover er det vigtigt at materialevalget følger det oprindelige, således området bliver ved med at fremstå med den ensartethed, der gør området så unikt.

Materialevalget ved renovering er særligt vigtig; de originale farver og materialer skal bevares.


Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der må ikke beplantes væsentligt i området.

Der kan med fordel udarbejdes en bevarende lokalplan for området, så de unikke træk i området på den måde fastsættes i bestemmelser.


Billedet illustrerer hvordan husene i området underlægger sig landskabet. Husene ligger i gryder eller lige på kant af klitterne – og ikke ude i det åbne areal.


Usynlige huse, bortset fra skorstenene.


Her ses et billede af tre huse som ligger godt gemt i terrænet. Det tydeliggøres med dette billede, at det vil være uheldigt, hvis vinduer eller stern males hvide. Ved en sådan ændring vil husene blive meget tydelige i dette unikke område.