Rødhus Klit Feriecenter

Fritidsmiljø - kystturisme

Beskrivelse
Syd for Blokhus finder man en meget karakteristisk ferieby.

Anlægget har en streng geometrisk karakter med 48 hvide huse langs tre brede gadeforløb og grønne plæner.

Bebyggelsen dannes af en gårdhustype med en skærmet solgård med lave brystningsmure mod klitlandskabet. Husene er opført af gasbetonblokke og har flade tage med sort udhæng.

Feriecenteret indeholder også en tidligere inspektørbolig og centerbygninger bestående af svømmehal, idrætshal, cafeteria og mødefaciliteter. Centerbygningerne er opført i samme byggestil, og er markante i området på grund af deres store skala.

Fortælling
Sidst 1950’erne blev man opmærksom på den tiltagende miljøforurening af spredte og tilfældige sommerhuse langs de danske kyster. For at finde egnede alternativer blev der i en rapport fra Arbejdsministeriet taget et bemærkelsesværdigt initiativ til en koncentreret ferieby på statens sandmosearealer ti kilometer syd for Blokhus.

Det blev Dansk Folkeferie, der blev bygherre for dette pionerarbejde. Midt i det storslåede, vestjyske landskab planlagde man en nøgtern ferieby på en flad slette nogle få hundrede meter fra kysten, i ly af de høje klitter.

Status
Alle enkelthuse er nyrenoverede og står skarpt i de originale materialer. Centerbygningerne er meget forfaldne og trænger til et løft. Generelt er området som helhed i god stand.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knyttet sig til de enkelte grupperinger af huse med hver deres arkitektoniske stilart samt bebyggelsens struktur.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt, at husene ikke om eller tilbygges væsentligt. Men bliver ved med at fremstå med den ensartethed, der gør området så unikt.

Desuden er materialevalget ved renovering vigtigt. De originale farver og materialer skal bevares.

Såfremt området udbygges skal der skeles til den struktur der er i området i forvejen. Her tænkes på vejstruktur, bygningernes placering i forhold til hinanden, og dét at et område får et særligt udtryk – det vil sige at der med fordel kan arbejdes med at enkelte delområder skal have ens huse.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der må ikke beplantes væsentligt i området.

Centerbygningerne kunne med fordel renoveres.

Indkørsel til Rødhus Klit Feriecenter. Det fremgår af billederne, at centeret er slidt, og mangler vedligehold.

Indkørsel til Rødhus Klit Feriecenter. Det fremgår af billederne, at centeret er slidt, og mangler vedligehold.

Reception til rundbuehallen som rummer en idrætshal. Hallen er skjult ved hjælp af den runde struktur og det græsbeklædte tag, hvilket vidner om at der blev bygget med en vis respekt for det unikke område.

Reception til rundbuehallen som rummer en idrætshal. Hallen er skjult ved hjælp af den runde struktur og det græsbeklædte tag, hvilket vidner om at der blev bygget med en vis respekt for det unikke område.

Feriecenteret set fra klitterne. Forrest i billedet ses ”byen” med de flade tage. Til venstre i billedet kan den vestligste del af den anden type huse i området skimtes.

Feriecenteret set fra klitterne. Forrest i billedet ses ”byen” med de flade tage. Til venstre i billedet kan den vestligste del af den anden type huse i området skimtes.

Husene med fladt tag, som alle har samme størrelse og udtryk.

Husene med fladt tag, som alle har samme størrelse og udtryk.

Husene med rejsning på taget, som alle har samme størrelse og udtryk.

Husene med rejsning på taget, som alle har samme størrelse og udtryk.