Lien Pirupshvarre

Fritidsmiljø - sommerhuse

Beskrivelse
Kulturmiljøet, som er opstået omkring den markante kystskrænt Lien-skrænten ved Pirupshvarre, rummer en forskelligartet sommerhusbebyggelse fra flere perioder. Bebyggelsen ligger placeret øverst på skrænten og på plateauer i skrænten samt i klitterne ud mod havet.

Fortælling
Forlandet mellem Lien-skrænten og Vesterhavet har været et populært fritidsmiljø siden 1920’erne, hvor de første sommerhuse på egnen blev bygget. De ældste sommerhuse fra 1920’erne og 1930’erne er murede med stråtag og ligger i klitlandskabet tættest på havet. Disse huse er udtryk for, at det bedre borgerskab fik økonomisk og tidsmæssig mulighed for rekreation ved havet.

Den yngre sommerhusbebyggelse er opført på udstykninger beliggende bag klitterne og på selve skrænten. Denne udvikling er sket i takt med fritidsmiljøets stigende popularitet og en ændring i forhold til restriktioner for byggeri i klitlandskabet nærmest havet.

Status
Området indeholder en bebyggelse, der er blandet i stil og materialer, og som generelt er i god stand. Kulturhistorien er i dette område let aflæselig, da der er stor forskel på byggestilen fra 1930’erne i klitterne til de mere karakteristiske typehuse på skrænten.

Det flade forland er i stort omfang friholdt for bebyggelse på baggrund af en fredning fra 1981 (Pirupshvarre arealfredning).

Området er omfattet af en lokalplan.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til sommerhusbebyggelsen og den unikke landskabelige kontekst, som den indgår i. Den varierende arkitektur bidrager til forståelsen af stedets kulturhistoriske udvikling.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
For oplevelsen af kulturmiljøet er det væsentligt, at det flade forland friholdes for bebyggelse. Ved de ældste sommerhuse i klitterne skal man desuden være påpasselig med til- og ombygning.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Ved at udpege sommerhuse fra 1920 og 1930’erne som bevaringsværdige kan det sikres, at de tidstypiske bebyggelser i kulturmiljøet fortsat er aflæselige.

Bebyggelse på og ovenfor skrænten og det flade forland i forgrunden.

 

Et eksempel på ét af de tidligste sommerhuse i området. Opført 1919.