Kokkedal Slot

Magt og tro – slot

Beskrivelse
Kokkedal Slot er en herregård, der ligger sydvest for Brovst. Kulturmiljøet består af et trefløjet, hvidkalket bygningsanlæg i to etager. Herregårdsanlæg er beliggende på et bolsted omgivet af en vandfyldt grav og lindealléer på to sider. Til miljøet hører også udbygninger, forpagterbolig og småhuse.

Kokkedal Slot består af tre grundmurede fløje fra anden halvdel af 1500-tallet i tidens sengotiske stil. Selve voldstedet, der fik sit nuværende udseende i anden halvdel af 1500-tallet, består af en fire-sidet banke med stærkt afrundede hjørner. Banken, der hæver sig ca. 5,25 m over vandspejlet i den omgivende grav, måler ca. 80 m i nordvestlig retning og mellem 44 og 61 m i nordøstlig retning.

Fortælling
I 1500-tallet var Kokkedal placeret ganske tæt på Limfjorden, der stadig i 1790’erne nåede næsten helt op til Brovst. Kokkedal nævnes første gang i 1407, og den nuværende hovedbygning er opført i 1550’erne. Omkring 1670 lod den daværende ejer ombygge i tidens nye barokstil. Bygningen blev hvidkalket med rødt helvalmet tegltag, hvortil der kom et nyopført firkantet trappetårn mod gårdspladsen med krumme gavle. Men det er især omlægningen af vinduerne med de trekantede afslutninger i høj profil, der giver hovedbygningen sit særpræg. De to sidefløje i bindingsværk er opført i midten af 1700-tallet. Omkring 1830 tilføjedes det sydvendte, klassicistiske portparti på sydfløjen.

Status
Kokkedal Slot er velbevaret. I det ydre er ikke meget ændret siden 1600-tallet, og især kan sydvestfløjens sengotiske, kamtakkede gavl og det oprindelige tagstof af eg fremhæves som i god stand. De to andre fløje er også stort set uændrede.

Kokkedal er privatejet og herregården benyttes til bl.a. restaurant, selskaber samt hotel.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til den stærke bygningsstruktur og den pigstensbelagte gårdsplads, samt allétræerne.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at indsigten til Kokkedal holdes forholdsvis fri, så indsigten til den mægtige bebyggelse kan ses fra vejen. Derudover er det vigtigt for opfattelsen af kulturmiljøet som helhed, at der ikke bebygges inden for afgrænsningen, da det vil forringe oplevelsen af det unikke miljø.

Det er endvidere vigtigt for kulturmiljøets udtryk, at allé træerne reetableres/ fastholdes, således at strukturen i kulturmiljøet understreges.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
I de omkringliggende omgivelser er det vurderingen, at bakkelandskabet og skovene bidrager til kulturmiljøets sammenhæng. Ændringer såsom nye bygninger eller markante indhug i skovområderne bør derfor undgås.

Kokkedal Slot ses fra det flade inddæmmede land om øst.

Kokkedal Slot ses fra det flade inddæmmede land om øst.

Kokkedal Slot og avlsbygninger set fra vejen.

Kokkedal Slot og avlsbygninger set fra vejen.

Avlsbygnignerne ligger lavere i terrænet end selve slottet, og udenfor voldgraven, hvilket tydeligt ses her.

Avlsbygnignerne ligger lavere i terrænet end selve slottet, og udenfor voldgraven, hvilket tydeligt ses her.

Hovedindgangen til slottet, hvor man kører over voldgraven.

Hovedindgangen til slottet, hvor man kører over voldgraven.

Alléen nord for Kokkedal Slot, lågen signalerer indgangen til parken rundt om slottet.

Alléen nord for Kokkedal Slot, lågen signalerer indgangen til parken rundt om slottet.

Slottet set fra stien. Her ses voldgraven og slottets placering i terrænet tydeligt.

Slottet set fra stien. Her ses voldgraven og slottets placering i terrænet tydeligt.

Broen vender mod øst, og giver adgang til slotsgården til fods.

Broen vender mod øst, og giver adgang til slotsgården til fods.

Slotsgården.

Slotsgården.