Kettrup Bjerge

Fritidsmiljø - sommerhuse

Beskrivelse
Kulturmiljøet består af 115 sommerhuse, som er meget ens i udtryk. Sommerhusområdet er unikt, da udtrykket er ensartet, og meget velbevaret. Der er græs på tagene. Husene har den samme orientering på grundene på det åbne areal, hvorimod husene på de runde grunde inde i skoven har en friere beliggenhed. Området er kuperet, og husene er placeret nede i terrænet, hvorfor det virker meget harmonisk.

Fortælling
Kulturmiljøet er udtryk for en samlet udstykning i slutningen af 1970’erne, hvor der var fart på sommerhusbyggeriet. Der blev i dette område lavet en særlig deklaration, som beskrev grundstørrelse, beliggenhed på grunden samt højde, drøjde og farve. Deklarationen har været håndhævet til det yderste, og er senest i 2016 blevet afløst af en bevarende lokalplan.

Status
Bebyggelsen i området er generelt velbevaret. Der er tale om flotte ens huse med flot bevarede græstage.

Området er omfattet af en bevarende lokalplan.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til sommerhusbebyggelsen og den unikke landskabelige kontekst, som den indgår i.

Det der er særligt for området, er at husene ligger på grunde, som ikke grænser op til hinanden, men at der er ”luft” og fællesareal mellem hver, hvilket, sammen med det utilplantede areal, er med til at understrege det unikke og meget ens udseende område.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at den bevarende lokalplan håndhæves stramt, således området fastholder sit meget karakteristiske udtryk.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der kunne med fordel laves en beplantningsplan for den sydøstlige del af området, således at husene på de runde grunde fortsat ligger i skov, så de markant anderledes huse ikke blotlægges og forstyrrer det meget stramme ”look” på det åbne areal.

 

Eksempel på et af husene på de runde grunde som ligger skjult i beplantning.

Eksempel på et af husene på de runde grunde som ligger skjult i beplantning.

”Vejen i skoven” hvor de runde grunde er beliggende.

”Vejen i skoven” hvor de runde grunde er beliggende.

De åbne områder, hvor husene har samme retning og skjuler sig i landskabet bl.a ved at have græs på taget.

De åbne områder, hvor husene har samme retning og skjuler sig i landskabet bl.a ved at have græs på taget.

Et andet eksempel fra det åbne område. I baggrunden anes beplantningen som skjuler de runde grunde.

Et andet eksempel fra det åbne område. I baggrunden anes beplantningen som skjuler de runde grunde.