Fjerritslev

Bymiljø - stationsby

Beskrivelse
Fjerritslev er en større handelsby, hvor bygningerne centrerer sig om Østergade, som er den centrale handelsgade med allétræer, forretninger, kro og bryggeri. Herudover kirke, gammelt stationsområde, arrest, tinghus og grønt anlæg.

Byen har i dag et fungerende handelsliv, men lider under at trafikken ledes syd om byen ad omfartsvejen.

Fortælling
Udviklingen af Fjerritslev by tog for alvor fart, da jernbanen gjorde sit indtog i slutningen af 1800-tallet. I løbet af de første par årtier af 1900-tallet voksede Fjerritslev til en købstadslignende by, der hurtigt fik tilnavnet ”Han Herredernes hovedstad”.

Status
Fjerritslev er som handelsby let aflæselig i selve bystrukturen, mens bebyggelsen fremstår med omdannede facader og pladsdannelser, som bryder uheldigt med facadelinjen. Der er indtil flere bevaringsværdige bygninger, som bidrager positivt til kulturmiljøet.

Området er delvist lokalplanlagt.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til de bevaringsværdige bygninger og bebyggelsesstrukturen, herunder den velbevarede facadelinje.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt, at facadelinjen holdes, og der ikke skabes huller i bebyggelsesrækken langs vejen.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Ved renovering og nybyggeri skal det søges, at den oprindelige arkitektur og bebyggelsesstruktur genskabes/understøttes.

Hovedgaden i Fjerritslev. Husene ligger med facaden ud i en fast linje, hvilket er meget kendetegnende for denne type by, og understreger bystrukturen.

Hovedgaden i Fjerritslev. Husene ligger med facaden ud i en fast linje, hvilket er meget kendetegnende for denne type by, og understreger bystrukturen.

Fjerritslev Kro. Opført 1896.

Fjerritslev Kro. Opført 1896.

Fjerritslev Kirke. Opført 1907.

Fjerritslev Kirke. Opført 1907.

Fjerritslev Arresthus. Opført 1909.

Fjerritslev Arresthus. Opført 1909.

Fjerritslev Tinghus. Opført 1909.

Fjerritslev Tinghus. Opført 1909.

Bryggeriet.  Opført 1895.

Bryggeriet.  Opført 1895.