Dige og pumpestation ved Ulvedybet

Landbrugsmiljø - landvinding

Beskrivels
Pumpestationen syd for Arentsminde fra 1969, er en del af den store landindvinding som fandt sted fra 50'erme og fremad.

Pumpestationen afvander 971 ha bagvedliggende jord. Afvandingssystemet er fordelt på kanaler, som strækker sig ca. 7 km.

Den karakteristiske bygning ligger som en majestæt i det inddæmmede meget flade land. Inddæmningen er sket ved et stort dæmningsbyggeri. Området syd for pumpestationer er udpeget til internationalt beskyttelsesområde.

Fortælling
Den 6 km lange Attrup-Øland dæmning var sammen med dæmningen mellem Gjøl og Øland årsag til, at begge Øland og Gjøl blev landfast med resten af ​​Han Herred i hhv. 1919 og 1921.

Dæmningen mellem Øland og Gjøl inddæmmer et område som i dag er kendt som Ulvedybet. Ulvedybet blev i 1930 udpeget som vildtreservat og senere blevet beskyttet yderligere gennem Natura 2000-udpegning.

Det inddæmmede land nord for pumpestationen opleves tydeligt i området, og pumpestationen er den eneste bygning i det flade land.

Status
Pumpestationen er i god stand og er stadig i funktion. Nærmiljøet omkring pumpestationen er restaureret og står skarpt.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til bygningen, udsigten over det inddæmmede flade land og kanalsystemerne.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt for miljøet at det friholdes for beplantning, således at både bygninger og det flade land kan opleves i sammenhæng.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der er et stort potentiale for mere formidling på stedet og ved fugletårnet ved dæmningen. Derudover kan der arbejdes med stiforbindelse via dæmningen og digerne om Ulvedybet, som gør at man kommer forbi pumpestationen.

 

Vejen ud til pumpestationen. Her ses det flade landbrugsland som afvandes ved hjælpe af de store kanaler og pumperne i pumpehuset.

Vejen ud til pumpestationen. Her ses det flade landbrugsland, som afvandes ved hjælpe af de store kanaler og pumperne i pumpehuset.

Pumpestationen.

Pumpestationen.

Pumpestationens østlige facade. Opført 1969.

Området på ydersiden. Her ses digerne, som beskytter det bagvedliggende landbrugsland.

Området på ydersiden. Her ses digerne, som beskytter det bagvedliggende landbrugsland.