Brovst Arbejderby

Bymiljø - boligkvarter

Beskrivelse
Brovst arbejderby består af en række parallelle gader i Brovst Stationsby, hvor især C.O. Jensens Vej skiller sig ud pga. sine ensartede huse, som følger det faldende terræn. Miljøet er kendetegnede ved ensartede huse, som har samme formsprog.

Fortælling
Arbejderkvarteret har sin oprindelse i forbindelse med C.O Jensens maskinfabrik. Fabrikanten byggede huse til sine arbejdere. Udbygningen var især markant omkring 1950’erne. Arbejderbyen er en del af en større fortælling om arbejdernes kamp og spiller blandt andet sammen med Fagborgen i Brovst, som fagbevægelsen byggede til husvilde arbejdere og deres familier.

Status
Bebyggelsen på C.O. Jensens Vej og Rolighedsvej er i et vist omfang omdannede, især er tagkonstruktionen på flere af husene ændret så disse ikke længere har deres halvvalm.

Området er omfattet af en lokalplan.

Bærende bevaringsværdier
Det er kendetegnende for området, at husene er opført indenfor en kort årrække, og de taler samme formsprog. Det er tydeligt at næste alle huse har haft halvvalm, hvilket er et særligt karaktertræk, som bør værnes om.

Endvidere er der et stærkt træk i forhold til deres placering på grundene, som er smalle og lange. Alle huse – med få undtagelser ligger helt ud til den adgangsgivende vej, med en større skjult baghave.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at arbejde for at fastholde den strikse bygningsstruktur ud til vejene, således at oplevelsen af tæt bebyggelse opretholdes. Derudover er det vigtigt at skele til byggestilen ved ny-, til- eller ombygning.

Der skal arbejdes for at husene føres tilbage til den oprindelige byggestil med tagsten og halvvalm på taget.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Kulturmiljøet kan med fordel forstærkes gennem en bevarende lokalplan, hvor der laves eksempler på, hvordan ny-, til- eller ombygning kan ske i respekt for den oprindelige byggestil. Der kunne med fordel laves et eksempelhus, hvor en renovering vises 1:1.

C.O. Jensens Vej - billedet taget mod vest

C.O. Jensens Vej - billedet taget mod øst

Rolighedsvej - billedet taget mod vest

Rolighedsvej - billedet taget mod vest