18.T1 - Solcellepark

11279473

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Forslag

 • Plannummer

  18.T1

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Anvendelse

  Teknisk anlæg til almene formål, jordbrugsområde, natur. Området kan anvendes til solenergianlæg og de for anlægget nødvendige tekniske installationer og bygninger.

 • Bebyggelsens omfang

  Maksimal bygnings- og anlægshøjde er 4 meter. Bygninger og anlæg i forbindelse med transformerstation må maksimalt opføres i en højde på op til 9 meter. Enkelte højere anlæg som lynafleder eller master, som er nødvendige for solcelleanlæggets drift, må være op til 22 meter. Der må ikke etableres lys i en højde på over 4 meter – gælder ikke anlægsfasen.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal tilbageføres til jordbrugsmæssig anvendelse eller henligge som natur, når solcelleanlægget ikke længere er i drift. Ved lokalplanlægning skal der indarbejdes bestemmelser om nødvendige afværgeforanstaltninger ift. oversvømmelse. Udstykning er tilladt inden for rammeområdet.

 • Specifik anvendelse

  Solenergianlæg

  Jordbrugsområde

  Naturområde

Solcellepark

Generelle rammer Link