Landskabskarakterkortlægning

Landskabet i Jammerbugt Kommune er kortlagt efter landskabskaraktermetoden. Med metoden inddeles landskabet i en række sammenhængende landskabsområder - karaktertyper - som beskrives med hensyn til områder med særlig værdi, sårbarhed og visuelle kvaliteter. Kommunen er opdelt i 17 forskellige landskabskarakterområder.

Område 1, Thorup

Område 2, Gøttrup

Område 3, Bygholm Vejle

Område 4, Svinkløv

Område 5, Brovst- Fjerritslev

Område 6, Blokhus

Område 7, Lundergård Mose

Område 8, Sandmosen

Område 9, Nørre Økse

Område 10, Limfjorden

Område 11, Saltum

Område 12, V. Hjermitslev

Område 13, Pandrup

Område 14, Ryå

Område 15, Birkelse Hgd.

Område 16, Store Vildmose

Område 17, Aabybro

Interne links

Eksterne links

Boksindhold