27.E4 - Teknologiparken

10986874

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Vedtaget

 • Plannummer

  27.E4

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  9.2

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til erhvervsformål som servicestation med kiosk, restaurant, kontorer, servicevirksomheder, lettere industri, lager- og værkstedsformål, uddannelsesinstitutioner samt til store udvalgsvarerbutikker og butikker til særligt pladskrævende varer.

 • Særlige bestemmelser

  Der må etableres detailhandel i form af servicestation med kiosk, udvalgsvarer og SPV. Der må kun opføres 1 kiosk i området. Den maksimale butiksstørrelse er 172 m² for kiosk i forbindelse med servicestation, 4.000 m² for udvalgsvarer og 10.000 m² for SPV.

 • Særlige forhold

  Butikker – Enkelt areal for butikker: 4000 [m2]

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

  Let industri og håndværk

  Transport- og logistikvirksomheder

  Butikker

  Butikker med særligt pladskrævende varer

  Publikumsorienterede serviceerhverv

  Aflastningsområde

  Uddannelsesinstitutioner

  Tankstation

Teknologiparken

Generelle rammer Link