Blokhus By

Kystmiljø - skudehandel

Beskrivelse
Blokhus er en af de få nordjyske byer som ligger helt ud til Vesterhavet. Blokhus er i dag kendetegnet ved at være en turistby med den kridhvide sandstrand, men oprindeligt var Blokhus en skudehandlerby. Der er kun få af de gamle bygninger tilbage i Blokhus.


Fortælling
Fra sidst i 1500-tallet menes der at have været boder ved kysten ved Blokhus til fiskeri, nedsaltning og lignende. I 1700-tallet var Blokhus en kendt handelsplads og flere skudehandlergårde skød op. Op gennem 1880’erne aftog skudehandlen, men i Blokhus havde man tidligt øje for turismens muligheder, og skudehandlergårdene blev omdannet til badehoteller.

Strandingskroen var hovedbygningen af den oprindelige største skudehandelsgård i Blokhus, "Den søndre gård". Den er den yngste af gårdens bygninger, opført i herregårdsstil i 1844. Her fandtes i den østlige del, en meget fin privatbolig og i den vestlige del købmands - og manufakturhandel samt kontor.

Den nordre gård var oprindeligt en skudehandelsgård, men blev senere anvendt til herrefogedkontor og toldkontor.


Status
Strandingskroen og den nordre gård er fredede.


Bærende bevaringsværdier
Flere af husene indenfor kulturmiljøets afgrænsning er kendetegnet ved at være de oprindelige bygninger fra skudehandlertiden. De bærende træk er arkitekturen og de stråtækte tage. De er meget karakteristiske for den tids byggeri.


Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at der tænkes meget over hvilken arkitektur, der spiller sammen med den oprindelige ved til-, om- eller nybyggeri indenfor kulturmiljøet. De to gamle skudehandlergårde er fredede, og skal varetages efter den gældende fredning.


Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der er et potentiale i at formidle disse gamle bygninger, således at de kommer til at have en mere fremstående karakter i det meget ombyggede Blokhus.

Strandingskroen set fra syd. Der er restaurant i den hvide bygning, og cafe i længen mod nord.

Strandingskroen set fra nord. På billedet ses den nordlige og østlige længe.

Strandingskroens nordlige og vestlige længe.

Strandingskroens vestlige længe.


Et kig ind i gårdspladsen ved strandingskroen.

Hovedbygningen set fra gårdspladsen.


Herrefogeden og toldkontor set i sammenhæng med den resterende by.

Bagsiden af toldkontoret. Det er tidstypisk at man ”gemte” bindingsværket på bagsiden. Så skulle der ikke bruges midler på at pudse facaden, som er tilfældet på forsiden.

Forsiden af toldkontoret. En blankpudset facade med stramme linjer.


Hovedindgangen til bygningen, som er pyntet med skjold over døren.


Tidstypisk bygning fra skudehandlertiden. Huset er i dag en restaurant.


Lille tidstypisk hus, som vidner om den tid, hvor det bedre borgerskab fik øjnene op for at have sit eget sommerhus. Det er typisk for denne type huse at de ligger højt i terrænet.