27.E4 - Teknologiparken

10246983

loading image
Henter kort...
static-map
 • Status

  Aflyst

 • Plannummer

  27.E4

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Min. miljøklasse

  2

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Området kan anvendes til erhvervsformål som servicestation, restaurant, kontorer, servicevirksomheder, lettere industri, lager- og værkstedsformål, uddannelsesinstitutioner samt til store udvalgsvarerbutikker

 • Særlige bestemmelser

  Der må etableres detailhandel i form af SPV. Den maksimale butiksstørrelse er 10.000 m².

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

  Let industri og håndværk

  Transport- og logistikvirksomheder

  Butikker

  Butikker med særligt pladskrævende varer

  Publikumsorienterede serviceerhverv

  Aflastningsområde

  Uddannelsesinstitutioner

Teknologiparken

Generelle rammer Link