Thorup Strand

Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje

Beskrivelse
Thorup Strand ligger i bugten mellem Bulbjerg og Svinkløv og er en af Nordeuropas største kystlandingspladser. Bådene trækkes fortsat op på stranden, hvor der ligger spilhus, redningsstation, skurområder til grej og nyt filiteringshus til moderne fiskeproduktion. I forbindelse med anlæggelsen af fileteringshuset kom også fiskehandel og restaurant til. I byen findes stråtækte fiskerhuse og nyere boliger til fiskerfamilierne samt skudehandelsgården Thorup Strandgård.

Fortælling
Fortællingen knytter sig til landingspladsen som oprindeligt var knudepunkt for skudehandlen mellem Danmark og Norge indtil slutningen af 1800-tallet. Siden har fiskeriet været det dominerende erhverv hvilket er tydeligt i kraft af den igangværende fiskeproduktion og de mange bygninger knyttet til erhvervet, der er anlagt i forbindelse med landingspladsens udvikling. Miljøet bærer præg af, at man har anvendt forhåndenværende materialer, hvilket kommer til udtryk i både boliger og erhvervsbygninger.

Status
Husene i Thorup Strand er generelt i god stand. Der er en høj grad af vedligeholdelse i respekt for den oprindelige struktur og arkitektur. Erhvervsbyggeriet er slidt, og flere steder står grejskure ubrugte hen. Tættest på stranden har området fået et løft med de nye bygninger.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til den ydmyge kystbebyggelse, som er holdt i enkle materialer, hvor der opleves en respekt mellem nyt og gammelt. Især spilhuset, klyngen af fiskerskure samt de ældste stråtækte fiskerhuse indeholder en høj grad af bevaringsværdi.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt for miljøet, at bygningerne indenfor afgrænsningen opretholder deres autentiske udtryk. Det betyder, at det er vigtigt at der træffes de rigtige valg i forhold til lignende materiale når eller hvis der bygges nyt ved siden af eller eksisterende bygninger ombygges. Tilbygninger til de eksisterende kan have en uheldig effekt, da størrelsen siger meget om den tids byggeri.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Der kunne med fordel arbejdes med en bevarende lokalplan eller et projekt som synliggør den byggeskik som ligger til grund for de fleste huse. Her kunne man arbejde med at udbrede kendskabet til de oprindelige byggematerialer – her tænkes især på tagmaterialerne og tagenes form.

Thorup Strandgård. Strandgården er lettere ombygget, men bebyggelsesstrukturen og beliggenheden i kulturmiljøet vidner om, at gården har haft en vigtig funktion. Gården er fra slutningen af 1700-tallet.

Thorup Strandgård. Strandgården er lettere ombygget, men bebyggelsesstrukturen og beliggenheden i kulturmiljøet vidner om, at gården har haft en vigtig funktion. Gården er fra slutningen af 1700-tallet.

Badehotellet fra 1938, men som siden 1949 har fungeret som koloni.

Badehotellet fra 1938, men som siden 1949 har fungeret som koloni.

I den østlige del af kulturmiljøet findes to meget fine små stråtækte fiskerhuse. Husene kan dateres tilbage til slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet.

I den østlige del af kulturmiljøet findes to meget fine små stråtækte fiskerhuse. Husene kan dateres tilbage til slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet.

Grejhusene, som ligger øst for ophalerpladsen.

Grejhusene, som ligger øst for ophalerpladsen.

Et af de oprindelige fiskerhuse. Huset er opført sidst i 1800-tallet.

Et af de oprindelige fiskerhuse. Huset er opført sidst i 1800-tallet.

Kig ned ad vejen ned til ophalerpladsen. Til venstre i billedet ses den nye filetringsbygning. Til højre anes fiskerhuset og fiskerierhvervets ældre driftsbygninger.

Kig ned ad vejen ned til ophalerpladsen. Til venstre i billedet ses den nye filetringsbygning. Til højre anes fiskerhuset og fiskerierhvervets ældre driftsbygninger.

Kig ned over stranden, hvor skibene ligger i sandet.

Kig ned over stranden, hvor skibene ligger i sandet.

Spilhuset som er opført i 1950’erne.

Spilhuset som er opført i 1950’erne.

Den nye bygning på Thorup Strand, som rummer lille fiskebutik, restaurant og filiteringsfaciliteter.

Den nye bygning på Thorup Strand, som rummer lille fiskebutik, restaurant og filiteringsfaciliteter.