Svinkløv Badehotel

Fritidsmiljø - kystturisme

Beskrivelse

Det oprindelige Svinkløv Badehotel fra 1925 brændte ned i september 2016. Hotellet er genopført og blev indviet i foråret 2019.

Selve Svinkløv-området er, fordi staten allerede tidligt opkøbte og tilplantede det, blevet holdt fri for de store sommerhusudstykninger og fremtræder som et stort samlet naturområde.

Kulturmiljøet består af badehotellet med tilhørende anneks, garageanlæg og kiosk samt helårsboligen beliggende på skrænten syd for hotellet.


Fortælling

Omkring 1900-tallets begyndelse var området allerede populært som badested.

I 1925 opførte Karl Brix Kronborg Svinkløv Badehotel på et område ejet af Klitvæsenet, det senere Statsskovvæsen. Placeringen var set med datidens øjne temmelig øde, da kun en smal hulvej førte gennem Faldet ned til hotellet. Klitvæsenet var meget imod Kronborgs idé, men det lykkedes ham til sidst at få lov til at opføre hotellet, måske fordi det var kongelig bygningsinspektør, arkitekt Ejnar Packness, der tegnede hotellet.

Hotellet, der i begyndelsen havde plads til 14 pensionærer, blev fra starten godt besøgt, og det blev udvidet i flere omgange, sidst i 1933/34. I 1934 blev også annekset og kiosken bygget.

Beliggenheden i et område, der er ejet af Statsskovvæsenet, har nok været en medvirkende årsag til, at Svinkløv Badehotel ikke har fået en udvikling, som mange af kystens andre badehoteller, da der har været og er strenge restriktioner både hvad angår hotellet og områdets udnyttelse.

Status

Kulturmiljøet er let aflæseligt, selv om hotellet er genopført.

Bærende bevaringsværdier

Byggestilen, som ved det genopførte hotel har været tro mod det gamle.

Landskabet omkring badehotellet.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier

Området bør ikke bebygges yderligere. Eventuelle til- og ombygninger sker i samme byggestil.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes

Hvis bevaringsværdierne skal styrkes, kan der arbejdes med formidling samt synlighed til bygningerne indenfor indsigtskilerne.

Til venstre i billedet ses kiosken, badehotellet og yderst til højre ses annekset. Helårsboligen ses på skrænten i baggrunden.

Indsigt til badehotellets hovedbygning fra Slettetåvej.

Indsigt til badehotellet fra Svinkløvvej.

Anneksbygningen.

Garagebygningen mellem annekset og badehotellet.

Badehotellets hovedbygning.