Slettestrand

Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje

Beskrivelse
Slettestrand ligger ud til Vesterhavet og har med sine havbåde et karakteristisk udtryk. Det første man ser, når man kører ned ad den meget skrånende vej til stranden, er de flotte både som er trukket op på stranden. Derudover oplever man fiskerihuset, den nye hal hvor Hanherred Havbåde har værksted, det lille spilhus og redningsstation.

Fortælling
Ved Slettestrand har der, som ved andre kystvendte byer, været drevet skudehandel fortrinsvis til Norge, og samtidig har der været drevet fiskeri.

Redningsstationen blev oprettet i 1850 og blev nedlagt i 2000. Op gennem 1900-tallet foregik et stort kystfiskeri, men den sidste store båd blev solgt i 1999. Der fiskes dog stadig med joller.

Status
Bygningerne indenfor kulturmiljøets afgrænsning er i god stand.

Bærende bevaringsværdier
Bygningerne har en stærk fortælling omkring kystfiskeriet og skudehandlen. Spilhuset og de øvrige bygninger fortæller med deres simple arkitektur og beliggenhed noget om anvendelsen og tiden, hvor de blev bygget.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at den simple rene arkitektur i byggeriet bevares. Bygningerne kan ombygges, men udelukkende med den oprindelige struktur for øje.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Formidlingen i området er god, da Han Herred havbåde har lavet en flot udstilling. Der kunne evt. laves en frit tilgængelige tavle med formidling, som kan læses uanset åbningstider.

 

Fra højre ses redningsstationens røde tag, Hanherreds Havbådes værksted, fiskernes hus og det lille spilhus i baggrunden længst nede på stranden.

Fra højre ses redningsstationens røde tag, Hanherreds Havbådes værksted, fiskernes hus og det lille spilhus i baggrunden længst nede på stranden.

Fiskerbådene på stranden

Fiskerbådene på stranden.

Redningshuset

Redningshuset.

Hanherred Havbådes værksted og fiskernes hus

Han Herred Havbådes værksted og fiskernes hus.