Klim Bjerg

Industrimiljø - fabrik og råstof

Beskrivelse
Nord for Klim by finder man Klim Kalkovn. Klim Kalkovn ligger i den sydlige ende af den kalkknude, som danner det, som i daglig tale kaldes Klim Bjerg. I den nordlige ende af bjerget findes det kalkbrud, som har forsynet Klim Kalkovn med kalk til brænding. Kalkovnen blev bygget i 1943 og var i drift indtil 1977.

Fortælling
Klim Kalkovn blev bygget i 1943, og var en nyskabelse inden for kalkbrænding i Han Herred. I området har der været mange kalkovne af forskellig størrelse. Kalken blev brugt til mørtel i de mange huse, der skød op især i stationsbyerne fra begyndelsen af 1900-tallet. Også de mange hvidkalkede bygninger krævede store mængder kalk.

Klim Kalkovn er den sidste bevarede af i alt ca. 10 kalkværker i Klim, der benyttede kalken fra Klim Bjerg. Ovnen var i drift til 1977 som den sidste på egnen, og den havde været den eneste siden 1951. Produktionen blev stoppet, da den ikke længere kunne brødføde de tre ansatte, der krævedes for at passe den.

Efter at have ligget uvirksom hen i 20 år købte Fonden for Natur- og Kulturformidling i Han Herred bygningen. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og restaureringsarkitekter blev bygningen istandsat, og i 1998 kunne Klim Kalkovn indvies som kalkmuseum og naturrum for Klim Bjerg. Klim Kalkovn er i dag fredet.

Status
Klim Bjerg med kalkbrud og kalkovn er et af de få steder i Danmark, hvor det er muligt at se både kalkbrud og kalkovn. På stedet er en meget fin formidling af kalkovnen.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier er knyttet til selve bygningen med ovnen, som er bygget ind i skrænten. Men også selve kalkbruddet har en stor værdi i forhold til den kultur, som ovnen repræsenterer.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Da bygningen er fredet er den sikret mod til og ombygning, som vil forringe dens stand.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Sammenhængen mellem Klim Kalkovn og kalkbruddet kan med fordel gøres stærkere via stiforbindelser.

For at Klim Kalkovn præsenterer sig bedst muligt vil det være hensigtsmæssigt at pleje naturen omkring den, således at vild træbevoksning holdes nede.

Den øverste del af kalkovnen, hvor kalken blev hældt ind.

Den øverste del af kalkovnen, hvor kalken blev hældt ind.

Hele skorstenen ned til bygningen hvor den forarbejdede kalk blev pakket.

Terræn, hvor kalkovnen er placeret.  Kalkovnen er opført i 1943.

Terræn, hvor kalkovnen er placeret.  Kalkovnen er opført i 1943.

 

Udsigten over kalkbruddet, hvor kalken blev hentet. (Foto: Claus Bjørn Larsen)