Kaas Briketfabrik

Industrimiljø - fabrik

Beskrivelse
Nordvest for Moseby findes et meget markant byggeri; det er den aldrende briketfabrik. Byggeriet er meget slidt og faldefærdigt, men det er let at forestille sig den status fabrikken har haft.

Langs Pilevej ligger bygningerne tæt ud til vejen. Her ses transportbånd, de gamle store fabrikshaller og værksted. Bygningerne fremstår rå og er tømt for inventar. Fabrikken producerede briketter af tørv fra 1926-1966.

Fortælling
Kaas Briketfabrik blev opført i 1925-26 ved Lundgård Mose nordvest for Moseby. Fabrikken var en kopi af en tysk brunkulsfabrik tilpasset tørvebriketter. I 1920’erne var det Danmarks eneste briketfabrik.

Fabrikkens historie er forbundet til det 200 hektar store moseindvindingsområde omkring anlægget, hvorfra tørvesmuldet blev bragt til produktionen via banespor gennem landskabet. I dag kan man ved hjælp af gamle luftfotos analysere sig frem til et sammenhængende kulturlandskab med grøfter, banespor og veje, der har sikret forsyningerne til og fra stedet, og arbejderbyerne Moseby og Kaas, der voksede frem omkring fabrikken.

Kulturmiljøet er i dag stærkest omkring det bebyggede miljø.

Status
Kulturmiljøets bebyggede miljø opleves tydeligt, men fabrikken er i fremskredet forfald og står nu som en ruin.

Bærende bevaringsværdier
Det bebyggede miljø har en stor værdi, men da forfaldet er stort, er det formidlingsværdien af fortællingen omkring området som er i højsædet.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Bygningen kan evt. sikres mod sammenstyrtning.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Det er svært at forestille sig at bygningerne bliver restaureret da forfaldet er fremskredet, men der er et stort potentiale i at formidle historien omkring området.

Kaas Briketfabrik set mod vest. Det er tydeligt, at fabrikken har været meget synlig i sin storhedstid.

Kaas Briketfabrik set mod vest. Det er tydeligt, at fabrikken har været meget synlig i sin storhedstid.

Hovedbygningens facaden mod syd. Forfaldet står tydeligt frem.

Hovedbygningens facaden mod syd. Forfaldet står tydeligt frem.

Kig ind i hovedbygningen.

Kaas Briketfabrik set mod øst. Her findes transportbåndet som fragtede tørvene ind i selve fabrikken.

Kaas Briketfabrik set mod øst. Her findes transportbåndet som fragtede tørvene ind i selve fabrikken.