Gammel Brovst

Bymiljø - landsby

Beskrivelse
Kulturmiljøet har sit udspring ved den højtliggende kirke. Nedenfor findes en bevaret landsbystruktur, hvor byens gårde og småhuse ligger placeret omkring slyngede gadeforløb.

Fortælling
Der er tale om en kirkelandsby med romansk kirkebygning fra 1100-årene. Kirkebyen er beliggende næsten helt ude på skrænten af bakkeøen ned til fjorden. Gård-, håndværker- og beboelseshuse ligger alle sammen inden for landsbyens oprindelige udstrækning. Til landsbyen knyttede sig endvidere skole, sognegård, købmand og to karakteristiske udflyttergårde. Gammel Brovst betegnes som den ældre del af Brovst. Den nyere del opstod omkring Bratskov, da jernbanen gjorde sit indtog.

Status
Landsbyens struktur og gadeforløb er velbevarede. Bebyggelsen er overordnet i fin stand, og kulturmiljøet står stærkt.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til de slyngede gadeforløb i landsby.

Byens placering på skråning med udsigt over det flade opland sikrer kulturmiljøet en høj kvalitet.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt at sikre vejtracéet og fastholde bygninger ud til vejskel. Endvidere er det vigtigt, at fastholde gade- og bygningsstruktur i både skala og byggestil.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Kulturmiljøet kan forstærkes ved huludfyldning på begge sider af Præstevænget for at give en stærkere fornemmelse af vejforløbet.

Byggeri skal indarbejdes med respekt for eksisterende, skrånende terræn og udsigt mod syd.

 

Brovst Kirke. Opført sidst i 1100-tallet.

Brovst Kirke. Opført sidst i 1100-tallet.

Købmandsbygningen på hovedgaden.

Købmandsbygningen på hovedgaden.

Indkørslen til landsbygadeforløbet. Vejen er snoet, og husene ligger tæt på hinanden og på vejen.

Indkørslen til landsbygadeforløbet. Vejen er snoet, og husene ligger tæt på hinanden og på vejen.

To mindre huse som ligger på den sydlige side af landsbygaden. Husene ligger lavt, og har udsigt ud over det inddæmmede land over til Øland.  Husene er opført 1850-1900.

To mindre huse som ligger på den sydlige side af landsbygaden. Husene ligger lavt, og har udsigt ud over det inddæmmede land over til Øland.  Husene er opført 1850-1900.

Her ses kontrasten mellem husene som ligger lavt, og de huse som er blevet placeret oppe på skrænten. Der har været stor forskel på hvor mange midler der var til rådighed, da husene er bygget i samme periode, ca. 1850-1900.

Her ses kontrasten mellem husene som ligger lavt, og de huse som er blevet placeret oppe på skrænten. Der har været stor forskel på hvor mange midler der var til rådighed, da husene er bygget i samme periode, ca. 1850-1900.

En af udflyttergårdene.

En af udflyttergårdene.

 

Sognegården. Opført 2012.

Sognegården. Opført 2012.